گاراژ
گاراژ
روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

روانشناسی رنگ و انتخاب خودرو

رنگ به منزله ی کیفیت مهم اجسام، می تواند از طریق تغییرهای هیجان های افراد چگونگی انتخاب خودرو و نیز بازارفروش آن را تحت تاثیر قرار دهد. مرور پیشینه مطالعاتی بیانگر تاثیر ناهشیار رنگ بر زندگی و متاثر بودن آن از ویژگی های فرهنگی است. در این پژوهش نسبت به تولید خودروهای شخصی با رنگ های مختلف در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ایالات متحده با تولیدات سالهای متناظر کارخانه ایران خودرو مقایسه شد. نتایج آن نشان دادند با آنکه نسبت تولید رنگ نقره ای دردو هر کشور بیشتر از سایر رنگهاست اما نسبت تولید در ایران به گونه معناداری بیشتر از ایالات متحده است. تولید خودرو با رنگهای آبی، مشکی، قرمز و قهوه ای روشن در آمریکا در هر دو سال بیشتر از ایران و تولید خودرو با رنگهای سبز و خاکستری در ایران بیشتر از آمریکاست. نتایج بر پایه تفاوت های فرهنگی و روان شناختی و نیز محدودیت های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. امروز از سری مقالات گاراژ قصد داریم شما را بیشتر با روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو آشنا کنیم. باما همراه باشید.

 روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

پدیده رنگ از یک سو در چهارسوق علوم و فنون گوناگون مانند فیزیک، روان شناسی، نورشناسی، مهندسی کیفیت و … و از سوی دیگر بین هنر و علم قرار گرفته است. کیفیت نور را که به طول امواج ادراک شده توسط دریافت کنندگان شبکیه مطابقت دارد، رنگ نامیده اند. به عبارت دیگر، رنگ حاصل ادراکی است که براساس تحریک شبکیه از نور گسیل شده از جسم می آید. رنگهای قرمز، آبی و زرد را رنگهای اصلی، نارنجی، بنفش و سبز را رنگهای فرعی نامیده اند. در این گروه بندی، سیاه حاصل ترکیب رنگهای اصلی و سفید فاقد همه رنگهاست. تشعشع فراسوی طول امواج قرمز و مادون بنفش با چشم غیرمسلح دیده نمی شود اما بر جسمی که تابش آن را دریافت می کند موثر است. در قلمرو هنر و مردم شناسی، اصطلاح رنگ نمادین به کاربرد رنگ به منزله یک نماد فرهنگی خاص اشاره دارد و روان شناسی رنگ به بررسی تاثیر رنگ بر رفتار و احساس انسانی می پردازد. این دو اصطلاح دارای پیوندهایی فرهنگی هستند که برحسب زمان، مکان و فرهنگ تغییر می کنند.

اغلب افراد نسبت به قدرت روان شناختی رنگ هشیارند و کمتر کسی است که تحت تاثیر رنگ قرار نگیرد. برای بهزیستی یا بهتر زیستن، رنگهای پیرامونی باید با شخصیت ما هماهنگ باشند. واکنش هر فرد نسبت به رنگ می تواند براساس ویژگیهایی مانند سن، جنس، تعلق قومی یا گروه اجتماعی – اقتصادی و حتی آب و هوای محلی تبیین شود.

برخی از رنگ ها یا خوشه ای از آنها، واکنش مشابهی را در اغلب افراد به وجود می آورند. برای مثال، رنگهای قرمز، پرتقالی یا زرد با ایجاد یک جو هیجانی و گرم، مشوق عمل هستند. رنگهای سرد مانند بنفش و آبی با ایجاد حالت غیرفعال، آثار آرامش بخش دارند.

نقش رنگ ها در نظم دهی خلقی بنیادی است و هر رنگ نیز معنای خاص خود را دارد. شیوه بیان آثار هنری، ارتباط بین رنگها با خلق و روان شناسی را به خوبی به تصویر می کشد. با ادامه مطلب روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو باما همراه باشید.

 روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

از گذشته های دور، این باور وجود داشت که خلق، هیجان، احساس، شناخت و امیال انسانی تحت تاثیر رنگ قرار می گیرند. بدین ترتیب، از رنگ و نور تقریبا در هر فرهنگ، مذهب و جامعه برای درمان بیماریهای متعدد سود می جستند. در حال حاضر نیز رنگ درمانگری بر این اصل استوار است که می توان وضعیت سلامت فرد را با ایجاد تغییر در رنگهای پیرامونی بهبود بخشید. می توان از خود پرسید که چرا در این قلمرو دستیابی به نتایجی واقعا عینی تا این حد مشکل است؟ در پاسخ به این پرسش شاید بتوان به مساِئلی اشاره کرد که متمایز کردن بعد روان شناختی را از بعد نمادین رنگها مطرح می کند. جنبه های نمادین، که بی تردید جنبه فرهنگی دارند، بر ادراکها، هیجانها و به طور کلی بر واکنش روان شناختی فرد در برابر رنگها موثرند. برای مثال می توان به معنای نمادین رنگهای سیاه و سفید در فرهنگهای مختلف اشاره کرد. در کشورهای غربی به رنگ سیاه به منزله یک رنگ جدی، رسمی و گاه غمگین می نگرند.

پدیده جهانی شدن، صنعت بازاریابی و ارتباطات را با چالشهای جدیدی مواجهه کرده است چون پیامهای ارسال شده با ابزارهای ارتباطی جدید و از آن میان رایانه، بلافاصله در سراسر جهان انتشار می یابند. برای اغلب شرکتهای بزرگ، نه تنها فهمیدن پیامد شیوه های ارتباطی و رنگ های مورد استفاده بر گروه هدف،دستیابی به قواعد کاربردی موثر برای انتقال آنها از اهمیت بنیادی برخوردار است. بنابراین، تحلیل تاثیر رنگ بر انتخاب مصرف کنندگان در فرهنگهای مختلف و ادراک آنها از رنگها، یکی از قلمروهای مهم بازاریابی تشکیل می دهد.

با پذیرش تاثیر متفاوت رنگ بر فرهنگ های مختلف، این نکته نیز باید پذیرفته شود که نه تنها معانی رنگها در هر فرهنگ متفاوتند بلکه واکنش های روانشناختی نسبت به متغیر است. بنابراین هدف این پژوهش افزون بر مقایسه میزان تولید خودرو براساس رنگ، در ایران و آمریکا، بررسی تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی و نیز ویژگیهایی روان شناختی خریداران بر انتخاب رنگ خودرو است.

در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۷۶ در سه خانواده خودروهای پیکان، پژو و سمند و نیز تولید خودرو در ایالات متحده آمریکا در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تشکیل داد.

با توجه به اینکه رنگ انواع خودرو های تولیدی متفاوت است و عوامل گوناگونی مانند نوع کاربری، سن و طبقه اقتصادی – اجتماعی مصرف کنندگان نقش مهمی در تولید دارد، تصمیم گرفته شد تا خودروهای لوکس، اسپرت، سفارشی، پیکاپ، ون، کامیون، مینی بوس، اتوبوس و دو دیفرانسیل در تحلیل وارد نشوند و تنها انواع خودروهای سواری که در گروه معمولی و میانه قرار دارند با یکدیگر مقایسه شوند. آمار تولید انواع خودروهای معمولی کارخانه ایران خودرو و کارخانه های آمریکای شمالی به تفکیک رنگ و سال تولید نوشته شده است. آمار رنگ نقره ای در سال ۱۳۸۵ با ۳۷ درصد در ایران و سال ۲۰۰۵ با امار ۲۵ درصدی در آمریکا، رنگ ابی درسال ۱۳۸۵ با آمار ۵ درصدی در ایران و ۲۰۰۵ با آمار ۱۱ درصدی در آمریکا، رنگ سفید با آمار ۶ درصدی در سال ۱۳۸۵ در ایران و آمار ۱۱ درصدی در سال ۲۰۰۵ در آمریکا و رنگ مشکی با آمار ۳ درصدی در ایران و آمار ۱۰ درصدی در آمریکا است.

در نتیجه آمار تولید خودرو در سال ۱۳۸۵ ایران و ۲۰۰۵ آمریکا، وجود تفاوت معنادار در نسبت تولید رنگها در دو جامعه را نشان می دهد. امیدورایم از مقاله روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو بهره کافی را برده باشید. از قسمت دیدگاه ها باما در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *