گاراژ
تاریخچه شورلت کامارو و نسل‌های خودرو کامارو

تاریخچه شورلت کامارو و آشنایی با نسل‌های خودرو کامارو (قسمت دوم)

تاریخچه شورلت کامارو و آشنایی با نسل‌های خودرو کامارو کامارو خودرویی نیست که نیاز به تمجید و تعریف داشته باشد؛ در نیم قرن اخیر آنقدر محبوبیت برای خودش جمع کرده که دیگر در محافل خودرویی (و حتی غیر خودرویی) نیازی به خودنمایی ندارد. در کامارو نیازی نیست برای جلب توجه مردم، پدال گاز را تا […]

تاریخچه شورلت کامارو و آشنایی با نسل‌های خودرو کامارو (قسمت اول)

تاریخچه شورلت کامارو و آشنایی با نسل‌های خودرو کامارو کامارو خودرویی نیست که نیاز به تمجید و تعریف داشته باشد؛ در نیم قرن اخیر آنقدر محبوبیت برای خودش جمع کرده که دیگر در محافل خودرویی (و حتی غیر خودرویی) نیازی به خودنمایی ندارد. در کامارو نیازی نیست برای جلب توجه مردم، پدال گاز را تا […]