گاراژ

مالیات گیری از خودروهای میلیاردی بازار آنها را کساد می کند؟!

مالیات گیری از خودروهای میلیاردی بازار آنها را کساد می کند؟! در شرایطی برخی طرح اخذ مالیات از خودروهایی با ارزش ریالی بیش یک میلیارد تومان را عاملی برای کسادی بازار عنوان می‌کنند که براساس تعرفه اعلام شده، دارنده یک خودرو ۱.۵ میلیارد تومانی سالانه ملزم به پرداخت تنها پنج میلیون تومان یا مالک یک […]